Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 16265

Werkzame stof

Paclitaxel

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: Taxoïden

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, flacons 5 ml en 16,7 ml (= '100') en 50 ml: 6 mg paclitaxel per ml

Fabrikant/Leverancier

Bristol-Myers Squibb BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker, uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Eierstok-kanker (= ovariumcarcinoom)

Longkanker, niet-kleincellige vorm

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Witte bloedcellen, verminderd aantal (= neutropenie)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige (voorzichtigheid geboden)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens en tenminste gedurende 3 maanden na toepassing van dit middel zwangerschap voorkómen .

Informeer direct uw (huis)arts als u tijdens of binnen 3 maanden na toepassing van dit middel zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei en deling van bepaalde tumorcellen en daardoor de groei van de tumor.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, verminderd aantal witte bloedcellen (= neutropenie) en bloedplaatjes (= trombocytopenie) en verminderde hoeveelheid rode bloedkleurstof (= anemie)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Bloed-laboratoriumwaarden, afwijkingen

Braken

Darm-ontsteking (ischemische colitis)

Darmverlamming (= ileus)

Duizeligheid bij opstaan

Epileptische aanvallen

Gewrichtspijn (= artralgie)

Gezichtsvermogen, afwijkingen

Hart-aandoeningen, zoals hartfalen, hartinfarct (= myocard-infarct), hartblock (AV-block) en plotselinge bewusteloosheid (= syncope)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hersen-aandoeningen (hepatische encefalopathie)

Huidafwijkingen

Infecties

Injectieplaats, o.a. pijn

Kaalheid (= alopecia)

Koorts

Lever-aandoeningen

Maagdarm-klachten

Maagdarm, doorboring (= perforatie)

Misselijkheid

Nagel-afwijkingen

Oogzenuw-afwijkingen

Overgevoeligheidsreacties, o.a. blozen (flushes), huiduitslag, ademnood en bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Slijmvlies-ontstekingen (= mucositis)

Spierpijn (= myalgie)

Trombose (veneuze trombo-embolie)

Vochtophoping in de weefsels (= perifeer oedeem)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie), waardoor o.a. verminderde huidgevoeligheid (= paresthesie) en prikkelende pijn

Wisselwerkingen

Bestraling (= radiotherapie)

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Medicijnen die de activiteit van bepaalde lever-enzymen (CYP3A4-enzymen) remmen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Vraag uw (huis)arts zo nodig om meer informatie over de toepassing van dit medicijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Taxol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Taxol
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017