Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (EU)

2004

Werkzame stof

Fosamprevanir

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Tabletten: 700 mg fosamprevanir (= 600 mg amprevanir) per tablet

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV (GSK)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen, in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Patienten jonger dan 18 jaar

Niet gebruiken als één of meer van de volgende middelen gebruikt:

- amiodaron (Cordarone®)
- astemizol
- bepridil
- cisapride (Prepulsid®)
- ergot-derivaten
- flecaïnide (Tambocor®)
- kinidine
- pimozide (Orap®)
- propafenon (Rytmonorm®)
- rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)
- st. janskruid of middelen die st. janskruid bevatten
- terfenadine (Triludan®)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Dit middel kan de betrouwbaarheid van anticonceptie-pillen verminderen. Geadviseerd wordt bij gebruik van dit middel een condoom of andere alternatieve anticonceptie toe te passen om zwangerschap te voorkomen.

Borstvoeding

HIV-geinfecteerde vrouwen wordt geadviseerd geen borstvoeding te geven.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen HIV-virus type 1 en -in mindere mate- tegen HIV-virus type 2 (retrovirussen).

De werkzame stof remt of verstoort de functie van HIV-protease, waardoor minder nieuwe cellen worden geïnfecteerd.

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkómen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- diarree
- triglyceriden-bloedgehalte, verhoogd

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- bloed-waarden,verhoogde (o.a. ALAT, lipase)
- braken
- buikpijn
- duizeligheid
- hoofdpijn
- huiduitslag
- misselijkheid
- ontlasting, zachte
- vermoeiheid

Zelden (1-10 op de 10.000 gebruikers)

- huiduitslag, ernstige tot levensbedreigende (o.a. Stevens-Johnson-syndroom)

Wisselwerkingen

Niet gebruiken bij gebruik van:

- amiodaron (Cordarone®)
- amprevanir-bevattend ander middel
- astemizol
- bepridil
- cisapride (Prepulsid®)
- ergot-derivaten
- flecaïnide (Tambocor®)
- kinidine
- pimozide (Orap®)
- propafenon (Rytmonorm®)
- rifampicine (Rifadin®, Rimactan®)
- st. janskruid of middelen die st. janskruid bevatten
- terfenadine (Triludan®)

Overleg voor gebruik eerst met arst bij gebruik/toepassing van:

- anabole steroiden
- anaesthetica (verdovingsmiddelen, o.a. lidocaine)
- anti-biotica
- anti-depressiva, tricyclische
- anti-malariamiddelen
- anti-schimmelmiddelen
- anti-virale middelen, andere
- benzodiazepinen
- cholesterol-verlagende middelen
- clozapine (Leponex)
- corticosteroiden
- epilepsie-middelen (anti-epileptica)
- erectie-bevorderende middelen
- loratadine (Claritine, Allerfre)
- pijnstillers, sterke (opioiden)

Overige

Dit middel kan de betrouwbaarheid van anticonceptie-pillen verminderen. Geadviseerd wordt bij gebruik van dit middel een condoom of andere alternatieve anticonceptie toe te passen om zwangerschap te voorkomen.

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia)

Insuline, verminderde gevoeligheid (= insuline-resistentie)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Aanbevolen dosering: 2 x daags 1 tablet (700 mg fosamprevanir) in combinatie met 100 mg ritonavir (= Norvir)

Volg nauwkeurig het schema voor inname van dit middel in combinatie met andere middelen.

Neem zonder overleg met uw arts nooit meer of minder/i] dan is voorgeschreven.

Slik de tabletten heel door met wat water of een andere alcoholvrije drank.

De tabletten mogen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem een vergeten dosis als u er aan denkt alsnog in totdat u toe bent aan de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis!

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u meer dan de voorgeschreven dosering heeft gebruikt.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Volg nauwkeurig het schema voor inname van dit middel in combinatie met andere middelen.

Neem zonder overleg met uw arts nooit meer of minder/i] dan is voorgeschreven.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Telzir

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

TELZIR
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017