Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Teniposide

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: topo-isomerase-remmers

Samenstelling

Vumon® concentraat voor infusievloeistof, ampul 5 ml: 10 mg teniposide per ml
Het concentraat bevat benzylacohol als conserveermiddel. Het oplosmiddel bevat cremophor EL.

Fabrikant/Leverancier

Vumon®: Bristol-Myers Squibb BV (BMS)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hodgkin, ziekte van

Leukemie (acute lymfoblasten leukemie = ALL)

Non-Hodgkin (= Non-Hodgkin lymfoom = NHL)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-vermindering (= lever-insuffici?ntie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. benzylalcohol en cremophor EL)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arst anders oordeelt).

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. huiduitslag (urticaria), benauwdheid, hartritme-versnelling (= tachycardie), koorts,

Beenmerg-depressie, waardoor afname van aantal bloedplaatjes (= trombocytopenie) en witte bloedcellen (= leukopenie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), bij snelle toediening

Braken

Buikkrampen

Diarree

Eetlust, afname (= anorexie)

Maagdarm-klachten

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie), vooral wanneer tevens vincristine wordt toegediend

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Vumon®

Bijzonderheden

Vumon® concentraat bevat benzylacohol als conserveermiddel. Het oplosmiddel bevat cremophor EL.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017