Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar (Nl.)

2004

Werkzame stof

Terazosine

Geneesmiddelgroep

Urine-retentie-middelen

Samenstelling

Tabletten: 1 mg, 2 mg, 5 mg of 10 mg terazosine-hydrochloride per tablet

Starter Pack 1 mg + 2 mg tabletten, tabletten

Starter Pack 1 mg + 2 mg + 5 mg tabletten, tabletten

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
26357-8

Sandoz BV
RVG 31396-7

Accord Healthcare Ltd
RVG 100579
RVG 100581-2

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Prostaathyperplasie, goedaardige (= BPH)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctie-stoornissen

Hart-aandoeningen, bepaalde (obstructie van de uitstroom (= 'outflow') van de linker hartkamer en constrictieve pericard-aandoening)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddeln of voor vergelijkbare middelen (= quinazolinen)

Zwangerschap en borstvoeding

Niet van toepassing.

Borstvoeding

Niet van toepassing.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name aan het begin van de behandeling- als mogelijke bijwerking duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert de urinedoorloop (= urine-flow) door de vergrote prostaat.

Bijwerkingen

Benauwdheid, kortademigheid (= dyspnoe)

Bewusteloosheid, plotselinge (= syncope), ten gevolge van sterke bloeddrukdaling

Bijholte-ontsteking (= sinusitis)

Bloeddrukverlaging, met name bij opstaan (= orthostatische hypotensie), vooral bij het begin van het gebruik

Duizeligheid, met name bij opstaan van bed of stoel

Gevoelsstoornissen van de huid (= paresthesie)

Gewichtstoename

Hartkloppingen (= palpitaties)

Hoofdpijn

Hartritme, toename (= tachycardie)

Impotentie

Misselijkheid

Neus, verstopte

Seksuele lust (= libido), verminderde

Slaperigheid

Vochtophoping (= oedeem)

Zwakte

Wisselwerkingen

Bloeddrukverlagende middelen (= antihypertensiva), bepaalde (calciumantagonisten)

Plasmiddelen (= diuretica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bij te hoge doseringen en/of bij bloeddrukverhoging (= hypertensie) kan gedurende de eerste uren na inname duizeligheid en gevoel van zwakte optreden. In dat geval eerst gaan liggen tot deze klachten geheel zijn verdwenen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Terazosine Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017