Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1993

Werkzame stof

Tetanus-toxoïde

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 0,5 ml: tenminste 80 IE (= Internationale Eenheden) tetanus-toxoïde per ml
De injectievloeistof bevat tevens 3 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal per ml.

Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tetanus (= stijfkramp), actieve bescherming (= immunisatie) tegen mogelijke infectie met tetanus-bacteriën (= Clostridium tetani) via open wonden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute met koorts (tenzij er sprake is van een wond die verdacht wordt van infectie met tetanus-bacteriën)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegediend.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin kan voor zover bekend zonder bezwaar borstvoeding worden gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert actief de vorming (= actieve immunisatie) van antistoffen (= immunoglobulinen = Ig) die tetanus-toxinen onschadelijk maken.

Bijwerkingen

Injectieplaats: roodheid en zwelling

Koorts

Malaise

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) of onder de huid (= subcutaan) toegediend.

Primaire vaccinatie (= eerste inentingen): 1e inenting: 0,5 ml vaccin, 2e inenting na 4-6 weken: 0,5 ml vaccin en 3e inenting 6-12 maanden na de 2e inenting: 0,5 ml vaccin.

Hervaccinatie na primaire vaccinatie als de vorige inenting binnen 5-10 jaar geleden heeft plaatsgevonden: één inenting van 0,5 ml.

Hervaccinatie na primaire vaccinatie als de vorige inenting 10-15 jaar of langer geleden heeft plaatsgevonden: volledige vaccinatie (zie primaire vaccinatie) waarbij de eerste inenting wordt gecombineerd met anti-tetanus-immunuglobuline (niet op dezelfde plek toedienen).

Volledige vaccinatie na verwonding: 1e inenting: 0,5 ml vaccin + 250 IE tetanusimmunoglobulinen (apart en op andere plaats toedienen); 2e inenting: 1 maand na 1e inenting: 0,5 ml vaccin; 3e inenting: 7 maanden na 1e inenting: 0,5 ml vaccin

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Tetanusvaccin

Bijzonderheden

De injectievloeistof bevat tevens 3 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal per ml.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017