Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1997

Werkzame stof

Tetanus-toxoïde + tetanus-immunoglobulinen (= tetanus-antistoffen)

Geneesmiddelgroep

Immunoglobulinen (= antistoffen)

Samenstelling

Tetanus-vaccin, ampul 0,5 ml: tenminste 80 Internationale Eenheden (= IE) tetanus-toxoïde per ml
Het vaccin bevat tevens 3 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal per ml.

Tetanus-immunoglobulinen, flacon 250 IE (= internationale Eenheden): eiwitfractie van 100-180 gram per liter met tenminste 90% IgG, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten.
Het preparaat bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.

Fabrikant/Leverancier

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tetanus (= stijfkramp), actieve en passieve bescherming (= immunisatie) tegen mogelijke infectie met tetanus-bacteriën (= Clostridium tetani) via open wonden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute met koorts (tenzij er sprake is van een wond die verdacht wordt van infectie met tetanus-bacteriën)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen (o.a. thiomersal)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegediend.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin kan voor zover bekend zonder bezwaar borstvoeding worden gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen dan via borstvoeding de baby bereiken. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit vaccin heeft voor zover bekend geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Het vaccin (Te Anatoxal Vaccin Berna) stimuleert actief de vorming van antistoffen die tetanus-toxinen onschadelijk maken (= actieve immunisatie).

De tetanus-immunoglobulinen (Tetuman) grijpen direct aan op de tetanus-toxinen (= passieve immunisatie).

Bijwerkingen

Injectieplaats: roodheid en zwelling

Koorts

Malaise

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige in een spier (= intramusculair) of onder de huid (= subcutaan) worden toegediend.

Volledige vaccinatie na verwonding: 1e inenting: 0,5 ml vaccin + 250 IE tetanusimmunoglobulinen (apart en op andere plaats toedienen); 2e inenting: 1 maand na 1e inenting: 0,5 ml vaccin; 3e inenting: 7 maanden na 1e inenting: 0,5 ml vaccin

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij TetaQuin®

Bijzonderheden

Het tetanus-vaccin bevat tevens 3 mg aluminium-fosfaat en 0,1 mg thiomersal als conserveermiddel.

Het tetanus-immunoglobuline-preparaat bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Bijsluiters

TetaQuin
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017