Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tetrabenazine

Geneesmiddelgroep

Psychofarmaca (Overigen)

Samenstelling

Tabletten die 25 mg tetrabenazine per tablet bevatten.

Fabrikant/Leverancier

Transdermal Limited

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Huntington

Xenazine 25 tabletten wordt gebruikt voor de behandeling van aandoeningen die plotse, onregelmatige en ongecontroleerde bewegingen veroorzaken, bijvoorbeeld Huntingon-chorea.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen (zie bijsluiter).

Als u momenteel een geneesmiddel gebruikt dat levodopa bevat (gebruikt ter behandeling van de ziekte van Parkinson), monoamine-oxidaseremmers of fenothiazinen. Deze waarschuwingen zijn uiterst belangrijk omdat gelijktijdig gebruik van twee of meer geneesmiddelen de werking van die geneesmiddelen kan versterken of juist verzwakken.

Als u lijdt aan de ziekte van Parkinson of symptomen (zoals ongecontroleerde bewegingen van de handen, armen, benen en het hoofd) van deze ziekte (parkinsonisme) vertoond

Als u depressief bent.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit medicijn niet gebruiken wanneer u zwanger bent.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voork├│men dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Bij het gebruik van Xenazine 25 kunnen bijwerkingen zoals slaperigheid optreden die het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom is voorzichtigheid geboden bij bezigheden waarbij een optimaal reactievermogen nodig is, bijvoorbeeld autorijden en het bedienen van machines.

Hoe werkt het?

Tetrabenazine remt de heropname van monoaminen in de eindblaasjes van de pre-synaptische neuronen in het centrale zenuwstelsel. Dit resulteert in een depletie van monoaminen waaronder dopamine. De dopamine depletie resulteert in een hypokinesie waardoor de chorea in de ziekte van Huntington wordt gedempt.

Bijwerkingen

Parkinsonisme (evenwichtsstoornissen, beven, speekselvloed)

Opwinding (= agitatie),

Slaperigheid

Verwardheid

Depressie

Angstigheid

Slapeloosheid

Wisselwerkingen

Alcohol

Geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson (Levodopa en dopamineagonisten)

Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie (Monoamine-oxidaseremmers)

Geneesmiddelen voor de behandeling van misselijkheid en braken (Fenothiazinen)

Hoe te gebruiken?

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De aanvangsdosis is 12,5 mg per dag, welke in de loop van 7 weken met geleidelijke stapjes verhoogd kan worden tot een maximale dosis van 100mg per dag. De dagelijkse dosis wordt verdeeld over drie innamen.

Als er binnen zeven dagen met de maximale dosis geen verbetering plaatsvindt, is het onwaarschijnlijk dat een verdere behandeling zinvol is.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u w?l of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

U mag geen alcohol drinken wanneer u dit medicijn gebruikt aangezien de werking op de hersenen door beide wordt versterkt

Overdosering

Symptomen van overdosering zijn: slaperigheid, zweten, lage bloedruk, verhoogde lichaamstemperatuur, hallucinatie of diarree.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017