Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tetracosactide

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Synacthen®: injectievloeistof, ampul 1 ml: 0,25 mg tetracosactide-hexa-acetaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Synacthen®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bij medisch onderzoek naar stoornissen van de bijnierschorsfunctie.

Multipele sclerose (= MS), bij ernstige opvlammingen (= exacerbaties)

Epilepsie, bij kinderen met schokkende (= clonische) krampen waarbij het hoofd voortdurend op en neer wordt bewogen (= hypsaritmie).

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Adrenogenitaal syndroom, ten gevolge van overproductie van bijnierschors-hormonen

Bijnierschors-functie, verminderde

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Cushing, syndroom van

Hartfunctie, verminderde (= hart-insufficiëntie)

Infecties

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Ooginfectie met herpes simplex

Osteoporose (= 'bot-ontkalking'), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Psychosen, actieve (= acute)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend na toediening volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft dezelfde werking als het natuurlijke bijnierschors-hormoon ACTH (= adrenocorticotroop hormoon). Het stimuleert de productie van mineralo- en glucocorticoïden en in mindere mate van mannelijke geslachtshormonen (= androgenen) door de cellen van bijnierschors.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, soms ernstige; met name bij astma-patiënten (meestal binnen 1 uur na injectie)

Bijwerkingen ten gevolge van overproductie van corticosteroïden en androgenen (bij langdurig gebruik)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Bijsluiter bij Synacthen®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017