Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11669/001

Werkzame stof

Tegafur, gimeracil en oteracil

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: antimetabolieten

Samenstelling

Capsule '15/4,35/11,8'; Bevat per capsule: tegafur 15 mg, gimeracil 4,35 mg en oteracil 11,8 mg.

Capsule '20/5,8/15,8'; Bevat per capsule: tegafur 20 mg, gimeracil 5,8 mg en oteracil 15,8 mg.

Fabrikant/Leverancier

Nordic Pharma B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tumoren: gevorderd maagcarcinoom bij volwassenen in combinatie met cisplatine.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergfunctie-afname (= beenmergdepressie) ten gevolge van bestraling (= radiotherapie) of behandeling met medicijnen die de celdeling remmen (= antineoplastische medicijnen)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddleen

Dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD)-deficiëntie

Nierinsufficiëntie waardoor dialyse noodzakelijk is.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de deling van tumorcellen.

Tegafur is een orale pro-drug van 5-fluorouracil (5-FU).

Gimeracil remt de 5-FU afbraak door reversibele remming van dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD).

Oteracil verlaagt de activiteit en cytotoxiciteit van 5-FU in de normale gastro-intestinale mucosa door remming van orotaat-fosforibosyl-transferase (OPRT). De actieve metaboliet van 5-FU, 5-fluoro-deoxyuridine monofosfaat (FdUMP), veroorzaakt niet-specifieke remming van het enzym thymidilaatsynthetase wat leidt tot DNA-fragmentatie en celdood.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Braken

Buikpijn

Darmverstoppping (= darmobstructie)

Depressie

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gevoelswaarneming, verstoorde (= paresthesie)

Gewichtsafname

Haaruitval (= alopecia)

Hartstreek, pijn (= precordiale pijn)

Hoesten

Hoofdpijn

Huidaandoeningen (droge huid, rash, jeuk, ontsteking, verkleuring, lichtovergevoeligheid

Keel-ontsteking (= faryngitis)

Koorts en/of koude rillingen

Lusteloosheid (= mailase)

Misselijkheid (= nausea)

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

xNagelafwijkingen

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Oprispen (boeren)

Pijn

Schimmelgroei op slijmvliezen Candidiasis)

Slaperigheid

Slapeloosheid

Slijmvlies-ontsteking (= mucosistis)

Smaakverandering

xSpierpijn (= myalgie), rugpijn, gewrichtspijn (= artralgie)

xSpijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tranende ogen

Trombose in dieper gelegen aderen (= diep veneuze rtrombose)

Uitdroging (= dehydratie)

Verstopping

Verwardheid

Vochtophoping onder de huid (perifeer oedeem)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakte, lichamelijke (asthenie)

Zweten

Wisselwerkingen

Medicijnen met een vergelijkbare werking

Gelijktijdig gebruik met andere fluoropyrimidinen is gecontra-indiceerd.

Behandeling binnen 4 weken met DPD-remmers is gecontra-indiceerd.

De INR-waarde kan verhoogd worden bij gelijktijdig gebruik met vitamine K-antagonisten.

Gelijktijdige toediening van tegafur/gimeracil/oteracil met remmers van CYP2A6 kan de concentratie van tegafur/gimeracil/oteracil verlagen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Neem contact op met uw (huis)arts als u een probleem heeft met het gebruik van dit medicijn.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017