Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tinzaparine

Geneesmiddelgroep

Heparine-groep (bloedstolling-remmende middelen, trombose-middelen, bloedverdunners)

Samenstelling

Innohep® flacon, 2 ml injectievloeistof voor toedineing onder de huid (= subcutaan): 10.000 IE anti-XA tinzaparine per ml Bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Innohep® flacon, 2 ml injectievloeistof voor toediening onder de huid (= subcutaan): 20.000 IE anti-XA tinzaparine per ml. Bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.

Innohep® wegwerpspuiten, 0,35 ml en 0,45 ml: injectievloeistof voor toediening onder de huid (= subcutaan): 10.000 IE anti-XA tinzaparine per ml. Bevat benzylalcohol als conserveermiddel.

Innohep® wegwerpspuiten, 0,5 ml, 0,7 en 0,9 ml: injectievloeistof voor toediening onder de huid (= subcutaan): 20.000 IE anti-XA tinzaparine per ml. Bevat natriumbisulfiet als conserveermiddel.

Fabrikant/Leverancier

Innohep®: Leo Pharma BV, Hoge Mosten 16, 4822 NH, Breda

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Trombose, diep veneuze

Trombo-embolische aandoeningen van veneuze oorsprong; voorkómen van (= profylaxe = preventie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Babies, te vroeg geboren (= prematuren)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedstollingsstoornissen, ernstige

Bloedverlies uit het maagdarm-kanaal bij maagdarm-zweren (= ulcus pepticum), tumoren, hiatus hernia (= 'maagbreuk') of ontstoken, zakvormige uitstulpingen van de slokdarm, maag of darm (= diverticulitis)

Hart, ontsteking van de binnenwand (= endocarditis), acute

Hersendoorbloeding, verstoring (= cerebrovasculair accident =CVA), bepaalde vormen

Lumbaalpunctie

Netvliesaandoeningen (= retinopathie) t.g.v. bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suiker/glucose-ziekte (= diabetes mellitus)

Operatie aan hersenen, ruggenmerg of ogen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor en van de bestanddelen of voor medicijnen met dezelfde of vergelijkbare bestanddelen

Trombocyten-gehalte van bloed, verlaagd (= trombocytopenie), eerder gebleken na behandeling met heparine-achtige bloedstolling-remmende middelen (= anticoagulantia).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Het conserveringsmiddel benzylalcohol komt in de moedermelk terecht.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de bloedstolling. Hierdoor wordt de vorming van bloedstolsels (= thrombi) tegengegaan.

Bijwerkingen

Bloedingen rond de plaats van injectie en/of operatie

Bloedwaarden, afwijkingen (verhoging van de levertransaminasen)

Wisselwerkingen

Antihistaminica

Corticosteroïden en andere middelen, die zweren kunnen bevorderen (= ulcerogene bijwerking)

Digitalis

Geneesmiddelen, die de bloedstolling kunnen beïnvloeden, zoals bloedstolling-remmers (orale anticoagulantia), trombocyten-aggregatie-remmers, pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (NSAID's, o.a. acetylsalicylaat) en dextranen

Nicotine (Nicodon®, Nicorette®, Nicotinell®)

Tetracyclinen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschfrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek zo nodig uw ervaringen en eventuele problemen met dit medciijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek zo nodig uw ervaringen en eventuele problemen met dit medciijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Innohep®

Bijzonderheden

De injecties bevatten benzylalcohol of metabisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Bloedingen (= hemorrhagie) en bijbehorende complicaties

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017