Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Topiramaat

Geneesmiddelgroep

Epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Samenstelling

Tabletten, omhuld: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg topiramaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Apotex Europe BV
RVG 33204-7

Mylan BV
RVG 33418-21

Sandoz BV
RVG 33976-8
RVG 33981-3

Desitin Arzneimittel GMbH
RVG 34263-4

Arrow Generics Limited
RVG 34336-9
RVG 34750
RVG 102878
RVG 102880

Centrafarm Services BV
RVG 34569-72

Pharmachemie BV
RVG 101527
RVG 101529-30
RVG 101533
RVG 101537-8

Glenmark Generics ltd
RVG 103742-5

Desitin Arzneimittel GMbH
RVG 101285-6

Accord Healthcare B.V.
RVG 102978-81

Bluefish Pharmaceuticals AB
RVG 103235
RVG 103238-40

Torrent Pharma GmbH
RVG 104609
RVG 104611
RVG 104613-4

Ceft Limited
RVG 105862-5

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Epilepsie , bij gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen en bij partiële aanvallen

Behandeling van migraine (om aanval te voorkomen

 

Gebruikt u dit geneesmiddel en bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
In het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt onderzoek gedaan naar:
- gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap
- de effecten van dit geneesmiddel op het ongeboren kind
Uw medewerking hieraan is van groot belang! Meer informatie: www.eurap.nl

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen, jonger dan 12 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn tijdens de zwangerschap alleen in nauw overleg met uw arts gebruiken.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen partiële en gegeneralsieerde tonisch-klonische epileptische aanvallen (= anti-epileptische werking).

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Angst

Beweeglijkheid, verminderde (= hypokinesie)

Bewegingscoördinatie-stoornissen (= ataxie)

Concentratie-stoornissen

Dubbelzien (= diplopie)

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Emotionele overgevoeligheid (= labiliteit)

Geheugenverlies, gedeeltelijk (amnesie)

Gevoelszenuw-aandoeningen van de huid (= paresthesieën)

Gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen)

Haarzakjes-ontsteking (= folliculitis)

Hoofdpijn

Impotentie

Jeuk (= pruritis)

Lusteloosheid (= apathie)

Misselijkheid

Nervositeit

Nierstenen (= nefrolithiasis)

Oogbevingen (= nystagmus)

Opwinding (= agitatie)

Persoonlijkheidsstoornissen (depersonalisatie)

Pijn in de buikstreek (= abdominale pijn)

Reactie- en concentratievermogen, verminderd

Slaperigheid

Spraak- en schrijfstoornissen (= afasie)

Verdoofdheid (= stupor), vooral na emotionele opwinding

Vermoeidheid

Verwardheid

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Wisselwerkingen

Anticonceptiva, orale ('de pil'), verminderde betrouwbaarheid

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Ethinylestradiol (o.a. in anticonceptiva = 'de pil')

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Medicijnen die het CYP2C19-enzym remmen, zoals imipramine(= Tofranil®), moclobemide (= AuroriTopamax®), omeprazol (= Losec®) en proguanil (= Paludrine®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten heel doorslikken met een glas water.

De capsules ('Sprinkle') zijn geschikt voor patiënten met sliklachten of voor patiënten voor wie de tabletten te groot zijn.

De inhoud van de capsules kan bij ernstige slikklachten ook op bijv. een lepel yoghurt worden gestrooid en dan zonder kauwen (vanwege bittere smaak van de korreltjes) worden doorgeslikt.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan of steeds weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en niet zelden tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Epilepsie-patiënten mogen hun medicijnen nooit vergeten . Dit omdat tijdens een epilepsie-aanval de kans op een ongeluk groter is én omdat iedere nieuwe aanval de ziekte kan verergeren. In de praktijk betekent dit dat epilepsie-patiënten hun medicijnen levenslang zeer trouw moeten gebruiken.

Gebruik op eigen initiatief niet méér , maar ook niet minder medicijn dan de dokter heeft voorgeschreven.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw (huis)arts. Vertel hem/haar ook of u wél of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek voorafgaande aan een (voorgenomen) zwangerschap met uw (huis)arts of u dit medicijn dan nog mag gebruiken of dat u over moet stappen op en ander medicijn tegen uw epilepsie.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, moet u dat beslist voorleggen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017