Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Topotecan

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: topo-isomerase-remmers

Samenstelling

Poeder voor infusievloeistof: 1 mg topotecan-hydrochloride per ml.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
RVG 105707

Fresenius Kabi Oncology Plc
RVG 105866

Mylan BV
RVG 106162

Accord Healthcare B.V.
RVG 107971

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 107992-3

Eagle BV
EU/1/11/744/001

Accord Healthcare B.V.
RVG 109171

Fresenius Kabi Oncology Plc
RVG 112402

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Eierstok-kanker, (= ovarium-carcinoom), wanneer uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmergdepressie, ernstige; bij het begin van de behandeling

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor voor dacarbazine

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn doodt tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (= anemie), matige tot ernstige

Bloedvergiftiging (= sepsis)

Braken

Buikpijn, milde

Diarree, soms ernstige

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Infectie

Kaalheid (= alopecia)

Koorts

Malaise

Misselijkheid

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Neutropenie (= verminderd aantal neutrofiele bloedcellen), ernstige

Trombocytopenie (= verminderd aantal bloedplaatjes), ernstige

Vermoeidheid

Verstopping (= obstipatie)

Zwakte (= asthenie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017