Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/06/346/001

Werkzame stof

Natalizumab

Geneesmiddelgroep

Multipele sclerose-middelen Alleen bij relapsing remitting MS (RRMS)

Monoklonale antilichamen

Samenstelling

Concentraat voor oplossing voor injectie: 300 mg (20 mg/ml)

Fabrikant/Leverancier

Biogen Idec BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Terugkerende (= recidiverende) multipele sclerose (= MS)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natalizumab of voor één van de andere bestanddelen van Tysabri®

Als uw arts u heeft verteld dat u aan PML lijdt (progressieve multifocale leuko-encefalopathie). PML is een zeldzame infectie van de hersenen.

Als u kanker heeft (tenzij het een soort huidkanker is die basaalcelcarcinoom wordt genoemd).

Als u jonger bent dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij kinderwens.

Tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door het nemen van effectieve, zwangerschapvoorkómende (= anticonceptieve) maatregelen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn kan een een gunstige invloed hebben op het immuunsysteem (= immuno-modulerende eigenschappen). Hierdoor kan het de verergering (= progressie) van multipele sclerose (= MS) vertragen.

Bijwerkingen

Allergische reacties, ernstige (zelden; neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts)

Zwelling van gezicht, lippen of tong

Moeilijkheden met ademhalen

Urineweginfecties

Pijnlijke keel en loopneus

Rillen

Hoofdpijn

Gewrichtspijn (= artralgie)

Duizeligheid

Misselijkheid

Koorts

Vermoeidheid

Huiduitslag met bultjes en jeuk

Injectieplaats: ontsteking, pijn, overgevoeligheidsreacties

Progressieve multifocale encefalopathie (PML), een zeldzame herseninfectie

Let op!

De symptomen van PML kunnen vergelijkbaar zijn aan die van een MS-schub.
? Daarom is het, indien u gelooft dat uw MS verslechtert, of als u nieuwe symptomen opmerkt, dan ook belangrijk dat u dit zo snel mogelijk met uw arts bespreekt.
? Bespreek uw behandeling met uw partner of (thuis)verzorgers. Het kan zijn dat zij nieuwe symptomen zien die u zelf niet opmerkt.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als u last heeft van een van bovenstaande bijwerkingen of iets ongewoons bemerkt tijdens de behandeling met dit medicijn.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of drank te verwachten.

Hoe te gebruiken?

Tysabri® wordt door een arts bereid en bij toegediend.

Gebruikelijke dosering: elke 4 weken 300 mg

Belangrijk

Tysabri® moet voordat het aan u wordt toegediend eerst worden verdund. Het wordt via een infuus toegediend in een ader (door middel van een intraveneuze infusie), meestal in uw arm. Dit duurt ongeveer 1 uur.

Hoe te bewaren?

In de koelkast bij 2-8oC (dus niet in of dicht bij het vriesvak!)

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017