Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU//1/09/522/001

Werkzame stof

Ulipristalacetaat

Geneesmiddelgroep

'Morning after'-middelen

Samenstelling

Tablet: 30 mg ulipristalacetaat

Fabrikant/Leverancier

Laboratoire HRA Pharma

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Nood-anticonceptie (= 'morning after pil'), na onbescherm geslachtsverkeer, bij na verkeerd pil- of condoomgebruik of andere vormen van anticonceptie.

De tabletten moeten binnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 120 uur na onbeschermd gelachtsverkeer of falen van de anticonceptie worden ingenomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ulipristalacetaat of voor één van de andere bestanddelen van Ellaone.

Als u denkt dat u zwanger bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Geef bij gebruik van dit medicijn borstvoeding direct voor inname van de tablet en kolf daarna tot 36 uur na inname de borstvoeding af en gooi deze weg.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werking van Ellaone komt tot stand doordat het de activiteit van het natuurlijke hormoon progesteron verandert. Men denkt dat Ellaone voorkomt dat de eierstokken een eitje afgeven en dat het ook de omstandigheden in de baarmoeder kan veranderen.

Bijwerkingen

Menstruatiestoornissen

Moeheid

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Pijn in de onderbuik

Spierkrampen

Stemmingswiselingen

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is in mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin®) en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline®), bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica) zoals griseofulvine, en rifabutine (= Mycobutin®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en ritonavir (= Norvir®)

Kruidenpreparaten met sint-janskruid (Hypericum perforatum), die worden gebruikt voor depressies en angst.

Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om de zuurgraad van de maag of zweren te behandelen (bijvoorbeeld omeprazol)

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tablet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen na onbeschermde geslachtsdaad of falen van de anticonceptie, innemen.

De tabletten op elk moment van de menstruatie-cyclus worden ingenomen.

De anticonceptie-pil kan na het gebruik van dit medicijn verder volgens voorschrift worden geslikt.

Na gebruik van dit medicijn wordt voor alle zekerheid aanbevolen tot de volgende menstruatiecyclus tidjens geslachtsverkeer extra beschermende maatregelen te nemen (bijv. gebruik van condooms) om zwangerschap te voorkomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van dit medicijn staat en valt met correct gebruik; dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Combineren

Als u dit medicijn combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.

Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Ellaone bevat lactosemonohydraat.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017