Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Urokinase

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof (+ oplosmiddel): 50.000 IE, 100.000 IE, 250.000 IE of 500.000 IE (= Internationale Eenheden ) urokinase

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Diep-veneuze trombose , en long-embolie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloedingen, zichtbare en/of aantoonbare (= manifeste) of onlangs gehad (= recente)

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloedplaatjes, verminderd aantal (= trombocytopenie)

Bloedstollingsstoornissen

Bloedvergiftigingsverschijnselen (= sepsis)

Hart-binnenwand-ontsteking door streptokokken (= endocarditis lenta)

Hersenbloedingen (= intracraniale bloedingen) en/of -beschadigingen, ook indien eerder gehad

Menstruatie

Operaties, recente

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Verwondingen (= traumata), ernstige

Zweren van slokdarm, maag en/of darm (= ulcus pepticum), gedurende de afgelopen 3 maanden

Zwerende dikke darm-ontsteking (= colitis ulcerosa)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de zwangerschap, vlak na de geboorte of na een abortus.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn lost bloedstolsels (= thrombus of embolus) op bij trombose en/of embolie.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, waaronder ademnood (bronchospasmen) en huiduitslag

Bloedingen

Koorts

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') van het cumarine-type, zoals acenocoumarol (= Sintrom®) en fenprocoumon (= Marcoumar®)

Heparine

Medicijnen die direct of indirect (bijvoorbeeld als bijwerking) de bloedstolling beïnvloeden.

Trombocyten-aggregatie-remmers, zoals abciximab (= Reopro®), acetylsalicylzuur (diverse merknamen), carbasalaat-calcium (= Ascal®), clopidogrel (= Iscover® = Plavix®), dipyridamol (in Asasantin®) eptifibatine (= Integrilin®) en tirofiban (= Aggrastat®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Urokinase Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017