Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 33469

Werkzame stof

Methoxsaleen

Samenstelling

20 microgram/ml oplossing voor het modificeren van een bloedfractie

Fabrikant/Leverancier

Johnson & Johnson Medical Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

T-cel-lymfoom van de huid

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u een allergische reactie hebt gehad op methoxsaleen, een andere psoraleenverbinding, of een van de hulpstoffen.

Als uw mild werd verwijderd.

Huidkanker, bepaalde vormen (invasief melanoom en plaveiselcarcinoom)

Kinderen, jonger dan 12 jaar

Kinderen, tussen 12 en 18 jaar, alleen wanneer behandeling strikt noodzakelijk is

Als u een fotosensibiliteitsziekte hebt zoals profyrie, systemische lupus erythematosus of albinisme (een conditie waardoor u minder pigment in de huid hebt).

Overgevoeligheid voor licht (= fotosensibiliteit)

Als u een bloedstollingsaandoening hebt of een toename in het aantal witte bloedcellen (groter dan 25.000 mm3).

Porfyrie (= erfelijke aandoening waarbij de vorming van rode bloedkleurstof is verstoord)

Als u een aandoening hebt waardoor u niet in staat bent om het verwijderen van grote hoeveelheden bloed te tolereren, zoals hartziekte of ernstige anemie.

Ziekten die licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit) veroorzaken (o.a. porfyrie, lupus erythematodes en polyforme lichtdermatosen)

Als een lens uit een van beide ogen werd verwijderd.

Als u lever- of nierproblemen hebt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel beslist niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Tijdens gebruik van dit middel door vrouw en/of man moet zwangerschap voorkómen worden.

Tot drie maanden na stoppen met het gebruik van dit medicijn (door man of vrouw) zwangerschap voorkómen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel beslist geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer, het bedienen of besturen van machines en sporten, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Het UVAR® XTS fotoferesesysteem levert het nodige uv-licht dat noodzakelijk is voor het activeren van methoxsaleen dat op zijn beurt zieke witte bloedcellen vernietigt.

Bijwerkingen

Misselijkheid en braken

Na de behandeling moet u ten minste gedurende 24 uur zonlicht vermijden.

Wisselwerkingen

Zorg ervoor dat de arts die u behandelt weet welke andere medicijnen u neemt, waaronder medicijnen zoals paracetamol die u misschien zelf hebt gekocht.

Genees- of voedingsmiddelen, die (= fotosensibiliteit) kunnen veroorzaken, zoals, fenothiazine, bepaalde plasmiddelen (= diuretica), sulfonamiden en tetracyclinen

PUVA-bestraling (= psoraleen-ultraviolet-A)

UV-A-bestraling

Voedingsmiddelen, die furocumarine bevatten, zoals citroenen, mosterd, peterselie, selderie, vijgen, witte peen en wortelen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt altijd toegediend door een special daarvoor opgeleide arts

Hoe te bewaren?

Uvadex® zal in de apotheek van het ziekenhuis op een veilige plaats worden bewaard buiten het bereik van kinderen. Het mag niet in temperaturen boven 25 ºC worden opgeslagen.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Dit product bevat 5% ethanol.

Overdosering

Dit is hoogst onwaarschijnlijk. As u echter te veel krijgt, kan het zijn dat u gedurende 24 uur of langer in een donkere kamer moet blijven als deel van uw behandeling.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017