Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

Bextra®: 2003

Werkzame stof

Valdecoxib

Geneesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Bextra® tabletten: 10 mg of 20 mg valdecoxib per tablet

Fabrikant/Leverancier

Bextra®: Pharmacia BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Toepassingen (indicaties) o.a.

Degeneratieve gewrichtsaandoeningen (= artrose, gewrichtsslijtage)

Menstruatiepijn en -krampen zonder bekende oorzaak (= primaire dysmenorroe)

Reumatoïde artritis (= RA, gewrichtsreuma), verlichting van pijn en zwellingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Allergische reactie na eerder gebruik van dit middel of andere COX-2-remmers, (acetyl)salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (= NSAID's) of sulfonamiden

Borstvoeding

Coronaire bypass-operatie, indien eerder ondergaan

Hartfalen (= verminderde hartwerking), ernstig

Leverfunctie-vermindering, ernstige

Maag- en/of darmontsteking (bijv. ziekte van Crohn of colitis ulcerosea)

Maag- en/of darmbloedingen

Maag- of darmzweren, actieve (= actief ulcus pepticum)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Post-operatieve pijn na coronaire bypass-operatie

Zwangerschap, 3de trimester (langer dan 6 maanden)

Voorzichtig bij (raadpleeg uw arts!)o.a.

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ook indien u daar eerder last van heeft gehad

Hartfalen (= verminderde hartwerking), indien u daar eerder last van heeft gehad

Infecties die met antibiotica worden behandeld (dit middel kan de koortsverschijnselen onderdrukken)

Maag- of darmzweren (ulcus pepticum), indien u daar in het verleden last van heeft gehad)

Uitdroging (bijv. door langdurig overgeven en/of diarree)

Zwangerschap of plannen daartoe

Zwellingen door vochtophoping (= oedeem)

Zwangerschap en borstvoeding

Vanwege de aard van de werking kunnen schadelijke effecten tijdens de zwangerschap of de bevalling niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Dit middel beslist niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, vermoeidheid en/of slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor wordt pijn onderdrukt (= analgetische werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reactie, zoals huiduitslag, zwelling van gezicht, lippen of tong, piepende of moelijke ademhaling (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Bijholten (= sinussen), gezwollen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbraken (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Bloed-drukverhoging (= hypertensie)

Droge mond

Duizeligheid

Geelzucht ((stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Hoesten

Huid, blaarvorming en/of schilfering (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Huiduitslag

Jeuk (= pruritis)

Keelpijn

Maagdarm-bloeding, bijv. bloederige of zwarte ontlasting (stop in dat geval onmiddellijk met het gebruik)

Maagpijn

Misselijkheid

Opgeblazen gevoel

Slaapproblemen

Slaperigheid

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Tandholte-ontsteking, pijnlijke (na trekken van tand of kies)

Urineweg-infecties

Wisselwerkingen

Antipsychotica (= neuroleptica)

Bloeddrukverlagende medicijnen (= antihypertensiva), bepaalde (ACE-remmers)

Carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Fluconazol (= Diflucan®)

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Lithium (Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Omeprazol (= Losec®)

Plaspillen (= diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Tacrolimus (= Protopic®, Prograft®)

Theofylline (= Euphyllin®, Theolair®)

Hoe te gebruiken?

Zie voorschrift op het etiket en in de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter in de verpakking.

Aanbevolen dosering voor volwassenen:
- artrose/reumatoïde artritis: 10 mg per dag (maximaal 20 mg per dag)
- menstruatiepijn: naar behoefte tot 40 mg per dag (zo nodig 1e dag 80 mg)
NB. Dit middel in de laagst mogelijke dosering gebruiken en niet langer dan stikt noodzakelijk!

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met (huis)arts, polikliniek of ziekenhuis

Sla een vergeten dosis over en ga daarna gewoon door met het voorgeschreven schema.
Neem nooit een dubbele dosis in.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik van dit middel bij het optreden van een huidreactie en neem contact op met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Bextra®

NB. Dit middel kan mogelijk ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

NB. Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Dit middel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij hartpatiënten. Neem contact op met uw (huis)arts als u dit middel gebruikt en hartklachten heeft of in het verleden heeft gehad.

Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw (huis)arts bij de zodra zich tekenen van overgevoeligheid (o.a. huiduitslag en beschadigde slijmvliezen) voordoen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017