Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2001

Werkzame stof

Valganciclovir

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Valcyte® tabletten: 450 mg valganciclovir-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 112036//25992

Apotex Europe B.V.
RVG 110671

Teva Nederland BV
RVG 113165

Aurobindo Pharma B.V.
RVG 114409

Sandoz BV
RVG 114137

Mylan BV
RVG 114531

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met virussen, zoals herpes zoster en herpes genitalis, bij patiënten met verminderde afweer (= immunodeficiëntie), bijv. als gevolg van HIV-infectie

Cytomegalovirus-infectie en ziekte na niertransplantatie bij volwassenen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen ov voor vegrlijkbare middelen (aciclovir en valciclovir)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan het middel schadelijk zijn bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zowel mannen als vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens gebruik van dit medicijn zwangerschap voorkómen door middel van anticonceptieve maatregelen.

Waarschuw onmiddellijk de (huis)arts als tijdens gebruik van dit medicijn toch zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

Het werkzame bestanddeel aciclovir gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan in zeldzame gevallen als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is aciclovir. Het wordt na inname in het lichaam uit valaciclovir gevormd. Het is o.a. werkzaam tegen herpes zoster- en herpes genitalis-virus.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angst

Bloedbeeld-veranderingen, waaronder bloedarmoede (= anemie)

Braken

Buikpijn

Depressie

Diarree

Duizeligheid

Hoesten

Hoofdpijn

Huid-ontsteking (= dermatitis)

Jeuk (= pruritis)

Koorts

Leverfunctie-stoornissen

Macula-zwelling

Misselijkheid

Netvlies-loslating

Rugpijn

Slapeloosheid

Vermoeidheid

Zweten, nachtelijk

Wisselwerkingen

Didanosine

Imipenem-cilastatine

Medicijnen die de vermenigvuldiging (= replicatie) van snel delende cellen remmen, zoals amfoterosine B, dapson, doxorubicine, flucytosine, hydroxycarbamide, vinblastine en vincristine

Probenecide

Zidovudine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Belangrijk

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Valcyte®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017