Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1997

Werkzame stof

Antistoffen (= immunoglobulinen) tegen Varicella zoster (bereid uit menselijk bloedplasma)

Geneesmiddelgroep

Immunoglobulinen (= Ig = antistoffen)

Samenstelling

Injectievloeistof, flacon 2 ml: tenminste 100 Internationale Eenheden (= IE) Varicella zoster-antistoffen, geringe hoeveelheden IgA en IgM en sporen van andere plasma-eiwitten
Bevat tevens 0,3 mol glycine per liter.

Fabrikant/Leverancier

Sanquin CLB Producten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Waterpokken (= varicella zoster) bij (1) pasgeborenen van wie de moeder van 5 dagen vóór tot 2 dagen ná de bevalling waterpokken heeft gehad, (2) personen die een verzwakt afweersysteem (= immuno-deficiëntie) en nog geen waterpokken hebben gehad, (3) vroeggeborenen (= prematuren) jonger dan 28 weken en een gewicht minder dan 1000 gram die in contact zijn geweest met waterpokken, (4) volwassenen en ouderen met een zwakke gezondheid en zwangere vrouwen die in contact zijn geweest met waterpokken

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Infectieziekten, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond (om een anafylactische reactie uit de weg te gaan)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift borstvoeding worden geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel neutraliseert de giftige stoffen (= toxinen) van Varicella zoster-virussen (= passive immunisatie).

Bijwerkingen

Injectieplaats: gevoeligheid en pijn

Wisselwerkingen

Vaccins met verzwakt, levend virus, zoals DKTP- en DTP-vaccin

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige/]i] in een spier (= intra-musculair) toegediend.

Dit middel niet binnen 3-4 weken ná een vaccin met verzwakt, levend virus (o.a. DKTP) toedienen.
Indien dat toch noodzakelijk is, na 3 maanden opnieuw inenten.

Na toediening van dit middel tenminste 3 maanden wachten met toedienen van een een vaccin met verzwakt, levend virus (o.a. DKTP)

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij VariQuin®

Bijzonderheden

Dit preparaat bevat tevens glycine.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017