Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Verapamil

Geneesmiddelgroep

Calcium-antagonisten

Samenstelling

Dragees: 40 mg, 80 mg of 120 mg verapamil-hydrochloride per dragee

Concentraat voor infusievloeistof in ampul 20 ml: 2,5 mg verapamil-hydrochloride per ml

Tabletten: 40 mg, 80 mg of 120 mg verapamil-hydrochloride per tablet

Tabletten met gereguleerde afgifte ('Retard'): 120 mg, 180 mg of 240 mg verapamil-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz BV
RVG 13536-7
RVG 18013-6
RVG 19936

Pharmachemie BV
RVG 14495
RVG 21977=19936
RVG 21976=18016
RVG 56552-3

Centrafarm Services BV
RVG 18494
RVG 21997-9
RVG 56335 (injectie)

Apothecon BV
RVG 21611=18016
RVG 21612=19936

Actavis BV
RVG 26239=24174

Dexcel-Pharma Ltd.
RVG 24174

Apotex Europe BV
RVG 25917=15481
RVG 25918=15853
RVG 25919=12102
RVG 57530-2

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris (= hartkramp): onderhoudsbehandeling van de stabiele en vasospastische vorm (= Prinzmetal = variant angina pectoris).

Lichte tot matige bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hartritme-stoornissen (= hart-aritmieën), bepaalde vormen

Hartinfarct, voorkómen van een tweede hartinfarct

Hartspierziekten bepaald vorm (= hypertrofische obstructieve cardiomyopathie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Hartfalen

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), ernstige (= minder dan 40 slagen per minuut)

Hartinfarct, kort geleden (= recent) en gecompliceerd

Hartritme- en prikkelgeleidingsstoornissen, bepaalde typen

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Shock (cardiogene shock)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan (in zeldzame gevallen) als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn (1) bevordert de bloeddoorstroming en daarmee de zuurstofvoorziening van het hart en andere lichaamsweefsels (= anti-ischemische werking), (2) vermindert de zuurstofbehoefte van het hart, (3) vertraagt het hartritme, (4) verbetert de prikkelgeleiding over het hart (= anti-aritmische werking) en (5) verlaagt de bloeddruk (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Duizeligheid (zelden)

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hartfunctie-vermindering (= hart-insufficiëntie)

Huidreacties, allergische

Prolactine-gehalte van bloed, verhoogd (= hyper-prolactinemie)

Stevens-Johnson-syndroom

Verstopping (= obstipatie)

Zogvloed (= galactorroe)

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (= medicijnen tegen hartritme-stoornissen)

Bèta-blokkers

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Cimetidine (= Tagamet®)

Digoxine (= Lanoxin®)

Fenobarbital

Kinidine (= Cardioquin®)

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Medicijnen met een dempende werking op het hart (= cardiodepressief) en de prikkelvorming en/of prikkelgeleiding over het hart remmen (zoals bèta-blokkers)

Midazolam (= Dormicum®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Spierverslappers (= spierrelaxantia)

Theofylline (Euphyllin®, Euphylong®, Theolair®, Theolin®

Hoe te gebruiken?

Dragees/tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De dragees en tabletten innemen met vloeistof.

De tabletten met gereguleerde afgifte ('SR') heel innemen met water.

De infusies en injecties worden bereid door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Dragees/tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Injecties/Infusies: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Verapamil Dragees/Injecties/Tabletten

Bijzonderheden

De infusievloeistof (concentraat) bevat 3,3 mg natrium per ml.

Overdosering

- bloeddrukverlaging (hypotensie)
- afname hartpompwerking (negatieve inotropie)
- afname hartfrequentie (bradycardie)
- hartgeleidingsstoornissen, zoals onregelmatige hartslag (asystolie), sinus-arrest en AV-block)

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017