Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Vindesine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Samenstelling

Eldisine® poeder voor injectievloeistof, 1 mg en 5 mg vindesine-sulfaat

Fabrikant/Leverancier

Eldisine®: Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (mamma-carcinoom)

Leukemie, chronische myelo?de leukemie (CML)

Longkanker, niet-kleincellige vorm

Lymfoblasten-leukemie (vorm van Non-Hodgkin Lymfoom = NHL), acute vorm bij kinderen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddlen of voor andere vinca-alkaloïden

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling van o.a. tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (= leukopenie)

Antidiuretisch hormoon (= ADH), verminderde afgifte door de bijnier

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), ernstige

Botpijn

Braken

Buikpijn

Darmverlamming (= ileus), met name bij jonge kinderen

Diarree

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huiduitslag en -blaarvorming

Injectieplaats, irritatie, pijn, aderwandontsteking (= flebitis)

Koorts

Kortademigheid (dyspnoe), acute

Misselijkheid

Mondholte, blaar- en zweervorming

Pijn op plaats van de tumor

Rillingen

Spierkrampen en -schokken (convulsies)

Spierpijn

Verstopping (= obstipatie)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathie?n), waaronder zenuw-ontsteking (perifere neuritis)

Zenuwpijnen (= neuralgische pijnen)

Wisselwerkingen

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Medicijnen die het CYP3A lever-enzymsysteem remmen

Mitomycine C 'Kyowa'®

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Eldisine®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

ADH-syndroom: o.a. verminderde urine-productie), darmverlamming, (=ileus) hartproblemen, spierschokken (= convulsies)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017