Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2004

Werkzame stof

Cidofovir

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, flacon 5 ml: 75 mg cidovir per ml

Fabrikant/Leverancier

Pfizer Nederland Bv

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met cytomegalovirus (= CMV)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Gebruik van medicijnen met nierbeschadigende bijwerking(en)

Nierfunctiestoornissen

Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Niet direct in oog injecteren (= intra-oculaire injectie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid op de foetus (= ongeboren vrucht) goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking is schade aan de vrucht niet uitgesloten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Tijdens de behandeling en tot 1 maand (vrouwen) of 3 maanden (mannen) na toediening zwangerschap vermijden door middel van onthouding of gebruik van anticonceptiemiddelen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen informatie beschikbaar over de eventuele effecten van dit medicijn op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Vraag uw arts of apotheker om advies bij eventuele klachten.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn remt de deling (= reproductie) van het virus.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- bloedbeeld, veranderingen
- creatinine-waarden, verhoogd
- eiwit in de urine (proteinemie)
- gevoelsverlies (asthenie)
- haarverlies/kaalheid (alopecia)
- koorts
- misselijkheid met braken

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- misselijkheid zonder braken
- nierfalen

Soms (1-10 op de 1000 gebruikers)

- nierfunctie, verminderde (nierfalen)

Overige bijwerkingen

zie bijsluiter

Wisselwerkingen

Probenecide

Zidovudine (Retrovir AZT)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele klachten of problemen na toediening van dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Vistide®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Vistide
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017