Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1993

Werkzame stof

Levende, verzwakte kiemen van de verdunde Salmonella tyfus-stam Ty 21a Berna

Geneesmiddelgroep

Vaccins

Samenstelling

Capsules met tenminste 2x109 levende, verzwakte kiemen van de verdunde Salmonella tyfus-stam Ty 21a Berna.

Fabrikant/Leverancier

Berna SA

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Tyfus, actieve bescherming (= immunisatie) tegen infectie met tyfus-bacteriën (= Salmonella tyfus) in gebieden waar de kans op besmetting daarmee groot is (= endemisch).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem, verzwakt (= immuno-deficiëntie), aangeboren of verworven (o.a. door HIV-infectie)

Kinderen jonger dan 3 jaar

Koorts

Maagdarm-infecties, acute

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Slikproblemen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit vaccin alleen indien strikt noodzakelijk toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit vaccin kan voor zover bekend zonder bezwaar borstvoeding worden gegeven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin stimuleert actief de vorming van antistoffen tegen tyfus-bacteriën (= actieve immunisatie).

De beschermende werking duurt ca. 3 jaar.

Bijwerkingen

Braken

Buikkrampen

Diarree

Hoofdpijn

Koorts

Maagdarm-klachten, lichte

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Antibiotica

Maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida)

Medicijnen die de afweer of afstotingsreacties, zoals immunosuppressiva, onderdrukken

Medicijnen die de celdeling remmen (zoals bepaalde medicijnen teen kanker = oncolytica

Sulfa-preparaten

Hoe te gebruiken?

De capsules tenminste 3 weken vóór vertrek innemen: eerste dag de 1e capsule, de derde dag de 2e capsule en de vijfde dag de 3e capsule vóór de maaltijd innemen

De capsules tenminste 1 uur vóór de maaltijd heel innemen met wat koude of lauw-warme vloeistof (NB géén melk-producten!).

Het is van belang dat ca. 1 uur ná inname van een capsule iets wordt gegeten!

Bij regelmatig verblijf in gebieden waar tyfus voorkomt de vaccinatie bij voorkeur iedere 3 jaar herhalen.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan voorgeschreven is.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid medicijn.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat medicijnen dan vaak slecht worden gebruikt (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bij regelmatig verblijf in gebieden waar tyfus voorkomt de vaccinatie bij voorkeur iedere 3 jaar herhalen.

Voor een goede bescherming tegen tyfus is het van groot belang dat u dit medicijn nauwkeurig volgens voorschrift gebruikt.

Neem niet meer medicijn ofstop niet met het gebruik van dit medicijn als de werking u tegenvalt. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of last van bijwerkingen heeft, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Lees vóór gebruik de bijsluiter in de verpakking.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Vivotif Berna®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017