Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Voriconazol

Geneesmiddelgroep

Schimmel- en gistmiddelen

Samenstelling

Tabletten met 50 mg of 200 mg voriconazol

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Alfred Tiefenbacher (GmbH & Co. KG)
RVG 111731-2
RVG 111734-5

Pfizer BV
RVG 111883-6

Hexal AG
RVG 111737-8

Sandoz BV
RVG 111735-6
RVG 113190

Teva Nederland B.V.
RVG 111707-10

Centrafarm BV
RVG 113476
RVG 113478
RVG 113481

Mylan BV
RVG 113187
RVG 113189

Genthon B.V.
RVG 115167-9

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
RVG 115166-9

Betapharm Arzneimittel GmbH
RVG 115164

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ernstige infecties met schimmels die gevoelig zijn voor voriconazol (o.a. Aspergillus, Candida, Fusarium en Scedosporium)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 2 jaar

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Niet gelijktijdig gebruiken met o.a.

Astemizol, carbamazepine (= Carbymal®), Tegretol®), cisapride (= Prepulsid®), ergotamine (o.a. Cafergot®), fenobarbital, kinidine (Cardioquin®), pimozide (= Orap®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®), sirolimus (= Rapamune®), terfenadine (= Triludan®)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Voorkom zwangerschap tijdens gebruik van dit medicijn door toepassing van doeltreffende anticonceptie.

Waarschuw onmiddellijk uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit medicijn toch zwanger bent geworden.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik of na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. gezichtsstoornissen en lichtovergevoeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei en/of doodt schimmels en gisten die gevoelig zijn voor voriconazol.

Bijwerkingen

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, afname (= anorexie)

Hoofdpijn

Huidreacties, o.a. roodheid (exantheem) en jeuk

Kaliumgehalte van bloed, verlaagd (= hypokaliëmie)

Lever-enzymwaarden van het bloed, verhoogd

Lver-ontsteking (= hepatitis)

Lichtovergevoeligheid (fotosensibiliteit)

Maagdarm-klachten

Menstruatie, onregelmatig (= dysmenoorroe)

Misselijkheid

Wisselwerkingen

Anti-HIV-middelen, bepaalde, zoals HIV-protease-remmers: o.a. amprenavir (= Agenerase), indinavir (= Crixivan®), lopinavir (Kaletra®), nelfinavir (= Viracept®), ritonavir (= Norvir®) en saquinavir (= Fortovase®, Invirase®) en niet-nulcleoside reverse-transcriptase-remmers

Astemizol

Benzodiazepinen

Bloedstolling-remmende middelen (= orale anticoagulantia = 'trombose-middelen'), o.a. acenocoumarol (= Sintrom®), fenprocoumon (= Marcoumar®) en warfarine)

Bloedsuiker-verlagende middelen (= orale antidiabetica), bepaalde (sufonylureum-derivaten)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Cholesterolverlagers, bepaalde (statinen)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Midazolam (= Dormicum®)

Nevirapine (= Viramune®)

Omeprazol (= Losec®)

Pimozide (= Orap®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Sirolimus (= Rapamune®)

Tacrolimus (= Prograft®)

Terfenadine (= Triludan®)

Vinca-alkaloïden: vinblastine (= Velbe®), vincristine, vindesine (= Eldisine®), vinrelbine (= Navelbine®)

Hoe te gebruiken?

Tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten minsten één uur vóór of één uur ná de maaltijd innemen met water (heel doorslikken).

Gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen van 12-16 jaar:

Lichaamsgewicht groter dan 40 kg:

Eerste 24 uur (= laaddosis): 400 mg en 12 uur later nogmaals 400 mg

Na eerste 24 uur: 200 mg per dag

Lichaamsgewicht groter dan 40 kg:

Eerste 24 uur (= laaddosis): 200 mg en 12 uur later nogmaals 400 mg

Na eerste 24 uur: 100 mg per dag

Gebruikelijke dosering voor kinderen van 2-12 jaar:

Eerste 24 uur (= laaddosis): 6 mg per kg lichaamsgewicht en 12 uur later nogmaals 6 mg per kg lichaamsgewicht

Na eerste 24 uur:: 4 mg per kg lichaamsgewicht

De infusie-oplossingen worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Tabletten en infusiepoeder: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Bereide infusie-oplossingen mogen maximaal 24 uur in de koelkast bij 2-8 oC (niet in vriezer!) worden bewaard.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de schimmel ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de schimmelinfectie niet overgaat of dat u die terugkomt wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts, de Eerste Hulpdienst of het dichtstbijzijnde ziekenhuis of polykliniek als u meer tabletten heeft ingenomen dan was voorgeschreven door uw (huis)arts. Hou in dat geval de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017