Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/751/001

Werkzame stof

Vemurafenib

Geneesmiddelgroep

Proteinekinaseremmers

Antikankermiddelen: Restgroep-middelen: vemurafenib is een BRAF-remmer. BRAF is een eiwit een rol speelt bij het stimuleren van celdeling.

Samenstelling

Tabletten: bevatten 240 mg vemurafenib per tablet

Fabrikant/Leverancier

Roche Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Melanoom, kwaadaardige (= maligne) vorm van huidkanker

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkomen .

Borstvoeding

Dit middel niet toedienen tijdens de borstvoeding geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Het werkzaam bestanddeel in Zelboraf®, vemurafenib, is een BRAF-remmer. BRAF is een eiwit een rol speelt bij het stimuleren van celdeling. In melanoomtumoren met de BRAF V600-mutatie is een abnormale vorm van BRAF aanwezig, dat een rol speelt bij de ontwikkeling van kanker door ongeremde deling van de tumorcellen toe te laten. Zelboraf® helpt de groei en verspreiding van kanker te remmen door de werking van de abnormale BRAF proteïne te blokkeren. Zelboraf® wordt alleen gegeven aan patiënten van wie de tumoren worden veroorzaakt door een BRAF V600-mutatie.

Bijwerkingen

Gewrichtspijn

Vermoeidheid

Huiduitslag

Lichtgevoeligheidsreacties

Misselijkheid

Haaruitval

Jeuk

Wisselwerkingen

Vertel uw arts of apotheker of en welke medicijnen u nog meer gebhruikt.
Ook medicijnen die zonder recept zijn verkregen vermelden.

Hoe te gebruiken?

De behandeling met Zelboraf® dient te worden gestart en gecontroleerd door een specialist met ervaring in de behandeling van kanker. Alvorens met de behandeling te beginnen moet proefondervindelijk worden geverifieerd dat de tumorcellen van de patiënt een BRAF V600-mutatie bevatten.
De aanbevolen dosis is 960 mg (vier tabletten) tweemaal daags. De eerste dosis wordt ´s ochtends ingenomen, en de tweede ´s avonds, ongeveer 12 uur later.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De behandeling moet zo lang mogelijk worden voorgezet totdat verergering van de ziekte optreedt, of de bijwerkingen te ernstig worden.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Zelboraf
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017