Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Zoledroninezuur

Geneesmiddelgroep

Calcium-regulerende middelen

Samenstelling

Infusievloeistof: 4 mg of 5 mg/100 ml

Concentraat voor infusie: 4 mg/5 ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Actavis BV
EU/1/12/759/001

Sandoz BV
RVG 109551
RVG 109562

Centrafarm BV
RVG 112515

Regiomedica GmbH
RVG 110175

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
RVG 109764
RVG 111818

Mylan BV
EU/1/12/786/001-003
RVG 112518
RVG 112759

Apotex Europe B.V.
RVG 109638

DOC Generici Srl
RVG 109640

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 109892

Fair-Med Healthcare GmbH
RVG 110254
RVG 114053

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 109914

Hospira Ltd
EU//1/12/800/001-004

Chiesi Farmaceutici S.P.A.
RVG 109530
RVG 109532

GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H.
RVG 109529
RVG 112511

Genthon B.V.
RVG 109524-5

Kiron Pharmaceutica B.V.
RVG 109526-7

Synthon B.V.
RVG 109522-3

Pfizer B.V.
RVG 110784

Stada Arzneimittel AG
RVG 112514

Seacross Pharmaceuticals Limited
RVG 113588

Accord Heathcare BV.
EU/1/13/834/001-003

Hameln Pharma Plus GmbH
RVG 113455

Teva Generics BV
EU/1/14/912
EU/1/12/771

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyper-calciëmie bij bepaalde vormen van kanker

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of voor andere bifosfonaten

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de afbraak van botweefsel.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloedbeeldverandering (pancytopenie)

Bloedcalcium-gehalte, verlaagd (= hypocalciëmie)

Bloedlaboratorium-waarden, veranderingen (verhoogde creatininespiegels)

Bloedfosfaat-gehalte, verlaagd (= hypofosfatemie)

Bloedmagnesium-gehalte, verlaagd (= hypomagnesiëmie)

Braken

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huidvlekken, rode (rash)

Koorts

Jeuk

Misselijkheid

Oogbindvlies-ontsteking (= conjunctivitis)

Pijn in de borststreek

Skeletpijn

Smaakverandering

Vermoeidheid

Wisselwerkingen

Aminoglycosiden

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de medicijnen die u gebruikt.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017