Consumed verstuurt periodiek een digitale nieuwsbrief aan mensen die zich via de website middels een mailadres en/of opt-in hebben ingeschreven. Consumed communiceert enkel digitaal met abonnees en dus niet per telefoon of per post.
Consumed streeft ernaar om geen medische informatie op te slaan. Medische gegevens worden slechts gebruikt voor het berekenen en beoordelen van uitslagen van zelftests. Daarna worden de medische gegevens verwijderd.
Consumed geeft nooit e-mailadressen door aan derden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de eigenaar van het e-mailadres. Een derde partij kan u ook alleen benaderen voor het maken van bijvoorbeeld een zorgafspraak, als u daar dus specifiek toestemming voor hebt gegeven. Consumed maakt geen gebruik van ingekochte of gehuurde mailbestanden.
Consumed kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens tijdelijk opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden niet bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. 
Het is altijd mogelijk om uzelf onderaan de nieuwsbrief/mailing uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen.
Verder kunt u hier uiteraard vragen welke gegevens door Consumed worden bewaard, alsmede het doel en de herkomst van de gegevens. Daarnaast zullen via deze route op verzoek ook alle gegevens uiterlijk binnen 20 dagen worden verwijderd of gewijzigd. Op redelijke gronden kunnen wijzigingen van uw gegevens niet worden geweigerd.

Privacy statement advertenties

Consumed maakt gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus, om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet-zijnde uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan Consumed of aan andere websites, om advertenties weer te geven over goederen en services, waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Voor meer informatie verwijzen we u naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Consumed is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.