Aangeboren aandoeningen zijn:
- genetisch/erfelijk (= genetische, erfelijke, familiaire, congenitale aandoening)
Overdracht van een afwijking (= defect) in het erfelijke materiaal (= chromosomen en genen) van één (= dominant) of van beide ouders (= recessief) op het kind,
- genetisch/niet-erfelijk
Aandoeningen die tijdens de zwangerschap
ontstaan door spontane afwijking in het erfelijke materiaal of
- niet-genetisch
Afwijking in de bouw en functie van de ongeboren vrucht (embryo of foetus) die is ontstaan als gevolg van een ziekte van (meestal) de moeder (bijvoorbeeld rode hond, bloeddrukverhoging, zwangerschapsvergifiting, etc.).

zie ook:
- aangeboren aandoeningen
- erfelijke aandoeningen
- erfelijkheidsleer