Met lichamelijk en/of psychisch geweld plegen van ontuchtige handelingen.

zie: niet-geaccepteerde en verboden sexuele gedragingen