Plotselinge verheviging van de aandoening of één of meer van de ziekte-verschijnselen (bijv. koortsaanval, pijn-aanval).

Terug naar ziekte-verschijnselen