Verstoring van het zuur-base-evenwicht door toename van de zuurgraad (= afname van de pH = verzuring) als gevolg van ophoping van zuren in het lichaam en/of verlies van alkali. Hierdoor wordt het bloed zuur (pH < 7).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- metabole acidose: verzuring van het bloed door ernstig braken (= hyper-emesis gravidarum), ernstige diarree, suikerziekte (= diabetes mellitus), voedselgebrek (verhongeren), aangeboren of verworven enzym-defecten, lever- en/of nier-aandoeningen, vergiftiging (o.a. acetylsalicylzuur, alcohol), onvoldoende bloedcirculatie
- respiratoire acidose: verzuring van het bloed als gevolg van ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiƫntie)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- genezen van de oorzaak (= causale/curatieve behandeling)
- neutraliseren van bloedzuren met alkalisch zouten

zie ook:
- alkalose
- keto-acidose

Terug naar stofwisselingsaandoeningen