Mogelijke oorzaken van de ziekte van Addison (o.a.):
- auto-immuunreactie (ca. 80% van de gevallen): al of niet aangeboren afweerreactie tegen bijnierschorscellen
- tuberculose (ca. 20%)
- amyloïdose (zelden)
- bijnierschors-tumor (zelden)
- bijwerking van corticosteroïden (o.a. prednison)

Terug naar Addison