Aandoeningen die de ademhaling op de een of andere manier bemoeilijken. Hierdoor kan een tekort aan zuurstof (= hypoxie, anoxie) en/of een overmaat aan kooldioxyde (= hypercapnie) in het bloed ontstaan.

zie:
- ademhalingsstilstand (= apnoe)
- inspanningsastma
(= astma cardiale)
- Cheyne-Stokes-ademhaling
- hypercapnie
- hyperventilatie (= hypocapnie)
- kortademigheid/benauwdheid
- luchtweg-aandoeningen: o.a. astma, bronchitis, COL en long-emfyseem
- obstructief slaapapnoe-syndroom (= OSAS)
- slaap-apnoe
- snurken

Terug naar long-aandoeningen

Bent u snel buiten adem?
700.000 Nederlanders weten niet dat ze COPD hebben.

Doe hier de COPD test.