Ernstig tekort aan zuurstof en/of overmaat aan kooldioxyde in het bloed als gevolg van een ademhalingsaandoening.

Terug naar ademhalingsproblemen