Aanhoudende gedragsstoornis bij kinderen (3-5%) en volwassenen (ca. 1%). Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid (= hyperkinesie), vrijwel altijd druk gedrag (= hyperactiviteit) en het onvermogen om voldoende aandacht te besteden (Eng. attention deficit) aan uiteenlopende zaken (o.a. tijdens opvoeding, studie of werk).
ADHD komt naar schatting bij ca. 1-4% van alle kinderen voor. De aandoening begint vaak voor het 7e levensjaar en komt 4 x vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Ongeveer éénderde van de ADHD-kinderen vertoont op volwassen leeftijd nog ADHD-verschijnselen.

zie verder:
- verschijnselen
- oorzaken
- behandeling

Terug naar psychische aandoeningen