Mogelijke verschijnselen bij afhankelijkheid (= verslaving) o.a.:
Aard en ernst van de verslavingsverschijnselen verschillen sterk van persoon tot persoon en worden o.a. bepaald door:
- het middel
- de dosering
- de duur van het gebruik
- de oorzaak van het gebruik (het onderliggende probleem)
- lichamelijke conditie
- karakter van betrokkene
- de leefomstandigheden
- bijkomende ziekten

Terug naar afhankelijkheid

- stop met roken