Met de voeding of het voedsel (= alimentatie) verband houdende.
Voorbeeld: alimentaire intoxicatie = voedsel-vergiftiging.

Terug naar voeding