Verstoring van het zuur-base-evenwicht door ophoping van alkalische stoffen in het lichaam en/of tekort aan zuren. Hierdoor wordt het bloed alkalischer dan normaal (pH > 7,5).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- metabole alkalose: alkalisch (= basisch) bloed door veelvuldig braken, (= hyper-emesis gravidarum), overmatig gebruik van plasmiddelen (= diuretica), bijnier-aandoeningen, aandoeningen met als gevolg verlaagd kalium (= hypo-kaliƫmie) en verhoogd calcium (= hyper-calciƫmie) in het bloed
- respiratoire alkalose: basich bloed door hyper-ventilatie (tekort aan CO2)

zie ook: acidose

Terug naar stofwisselingsaandoeningen