Bij kruisallergie is sprake van allergische overgevoeligheid voor stoffen (= kruis-allergenen) die chemisch gezien verwant zijn aan stoffen waarvoor men reeds overgevoelig is (= allergenen).

Terug naar allergie