Al na een eerste contact kan men overgevoelig zijn geworden (= sensibilisatie) voor een bepaalde allergie-veroorzakende stof (= allergeen). Dit betekent dat een tweede contact al een allergische reactie veroorzaakt.
Het kan ook zijn dat de allergie zich pas na lange tijd ontwikkeld nadat men na vele malen in contact is geweest met het allergeen, zoals bijvoorbeeld bij contact-allergie.

Terug naar allergie