Vroeg of laat na de geboorte verworven allergische overgevoeligheidreactie van het afweersysteem (= immuun-systeem) op bepaalde stoffen (= allergenen), die onmiddellijk (= type I- of vroege-reactie-allergie) of vrij laat (= type II- of late-reactie-allergie) na contact met het allergeen optreedt (bijv. contact-eczeem).

Terug naar allergie