Ontsteking (= -itis) van het oogbindvlies (= conjunctiva) ten gevolge van een allergische reactie op bepaalde stoffen (allergenen) in voeding, lucht, etc. Allergische conjunctivitis komt -samen met allergische rhinitis- vaak voor als verschijnsel van hooikoorts.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Jeuk, oog-irritatie, rode ogen, tranenvloed, licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit) en gezwollen oogleden.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Allergische reactie op allergenen, zoals pollen, in de lucht, oog-cosmetica (o.a. eye-liners) of medicijnen voor het oog (= ophthalmologica), waarvoor men allergisch is (geworden).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- vermijden of verwijderen (= sanering) van stoffen waarvoor bekende overgevoeligeid bestaat (= allergenen) of stoffen die daarop lijken (= kruis-allergie)
- anti-allergische medicijnen: zie middelen bij allergie (= anti-allergica)

zie ook:
- oogbindvlies-ontsteking
- hooikoorts
- oog-aandoeningen

Terug naar allergie