Allergische neusverkoudheid (= rhinitis) die het hele jaar door voorkomt en het gevolg is van een allergische overgevoeligheid van het neusslijmvlies voor andere allergenen dan pollen. Deze allergenen veroorzaken een allergische ontsteking van het neusslijmvlies waardoor veel neusslijm wordt geproduceerd.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- voorkómen
- behandeling
- naar (huis)arts?
- naar apotheker?
- hooikoorts
- neusverkoudheid


Terug naar neus-aandoeningen

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Geneesmiddelwijzer, mei 2005
- Merck Medisch Handboek
- KNMP-folder \"Hooikoorts en allergie\"
- NHG-folder \"Hooikoorts\", november 2002

zie ook: hooikoorts

Terug naar allergische rhinitis