Amfetaminen zijn verslavende middelen met een sterk stimulerende werking op alle lichamelijke en geestelijke functies.

Onderscheiden worden o.a.
- amfetamine
- methamfetamine (sterker dan amfetamine)
- ecstasy (= methyleen-dioxy-methamfetamine = MDMA = XTC)

NB.
- Amfetamine-gebruik leidt tot geestelijke afhankelijkheid.
- Het produceren, verhandelen en gebruiken van amfetaminen is overal ter wereld streng verboden.

Terug naar harddrugs