Mogelijke behandelingen van amyloïdose (o.a.):
- wegnemen van de oorzaak (= causaal/curatief)
- verlichting van verschijnselen en klachten (= palliatie) met o.a. prednison
- operatieve verwijdering/transplantatie van aangedane organen of orgaandelen

Terug naar amyloïdose