Bloeddrukdaling als gevolg van een allergische reactie. De oorzaak is vaatverwijding als gevolg van massaal vrijkomen van histamine uit de weefsels. Naast de bloeddrukverlaging kunnen uiteenlopende andere allergische reacties plaatsvinden (zie verschijnselen).
Bij een anafylactische shock is de bloeddrukdaling zo ernstig dat die levensbedreigend is.

zie ook:
- verschijnselen
- behandeling
- anafylactische shock

Terug naar allergie