Mogelijke verschijnselen bij een anafylactische reactie (o.a.):
- bloeddrukdaling (= hypotensie)
- hartkloppingen, snelle pols
- plotseling optredende roodheid van de huid, jeuk en/of galbulten
- misselijkheid
- braken
- benauwdheid
- zwellingen door vochtophoping (= oedeem), o.a. gezwollen tong

NB. Een anafylactische shock treedt gewoonlijk pas op na herhaald contact met een stof waarvoor met overgevoelig is (= allergeen). Het is daarom van belang dat de (huis)arts weet voor welke stoffen of medicijnen de patiƫnt overgevoelig is en of die in het verleden al eerder een dergelijke klachten heeft gehad.

Terug naar anafylactische reactie