Aangeboren aandoening waarbij het grootste gedeelte van de hersenen ontbreekt. Pasgeborenen met anenceaflie worden dood geboren of sterven binnen enekel dagen.

zie: hersen-aandoeningen

Terug naar aangeboren aandoeningen