Verwijding van de wand van een slagader, vaak de grote lichaamsslagader (= aorta), of de wand van het hart.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
In principe zijn er bij een intact aneurysma geen directe verschijnselen of klachten. Echter zodra de wand scheurt doen zich (zeer) ernstige complicaties voor, die qua aard en ernst afhankelijk zijn van de plaats en omvang van de scheuring.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Plaatselijke verminderde of ontbrekende (= a-) zenuwvoorziening (= neurysma) van de wand van de slagarder of van het hart (= cardiaal aneurysma).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- acute operatieve ingreep waarbij een verstevigende manchet om de slagader wordt geplaatst, die daarna met de vaatwand vergroeit.

Terug naar vaataandoeningen