Aangeboren aanwezigheid van vaatgezwellen door uitgezette en gekronkelde vaten (= angiomen) in het aangezicht en in de zachte hersenvliezen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Epileptische aanvallen en zwakzinnigheid.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
Verlichting van de epileptische verschijnselen met anti-epileptica

zie ook:
- Osler-Weber-Rendu
- Sturge-Weber
- aangeboren aandoeningen

Terug naar vaat-aandoeningen